ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli nieruchomości komercyjnych ( w tym galerii handlowych, budynków biurowych, magazynowych).

W ramach naszych usług: zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, sporządzanie analiz finansowych, planów gospodarczych, itp.

Osobą odpowiedzialną zawodowo za zarządzanie nieruchomościami jest właścicielka firmy, licencjonowany zarządca nieruchomości - Lucyna Jaśniewska: mgr prawa (uk. UMCS - 2009r.), mgr administracji
(uk. UMCS-2007r.), z ukończonymi podyplomowanymi studiami z zakresu: prawa podatkowego (UMCS - 2008r.) oraz zarządzania nieruchomościami (AGH - 2010r.).

Licencja zawodowa Zarządcy nieruchomości nadana przez Ministra Infrastruktury w 2010 r.

Zadania wykonywane są przez zarządców nieruchomości i współpracowników firmy Lexico z państwową licencją.

Posiadamy odpowiednie ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. 
Obecnie zarządzamy ponad 30tys m2 powierzchni nieruchomości komercyjnych m.in. w Rzeszowie, Łańcucie, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli, Kielcach, itd.

ZAKRES USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Przeprowadzanie wraz ze Zleceniodawcą protokolarnego przejęcia nieruchomości
Formalno - prawna i finansowa obsługa w zakresie dostawy zarządzanym obiektom mediów (tj.: energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu) oraz ich rozliczenie z właścicielami
Fachowa realizacja przeglądów technicznych obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, przewodów kominowych.
Utrzymanie części wspólnych w stałej sprawności technicznej ( dźwigów, urządzeń)
Realizacja konserwacji i natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń dotyczących nieruchomości wspólnej
Prowadzenie remontów kapitalnych, w drodze przetargowego wyboru wykonawcy
Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, także pielęgnacja zieleni
Pozyskiwanie nowych Najemców i fakturowanie Najemców
Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat za dostarczane właścicielom media i zrealizowane na ich rzecz usługi
z uwzględnieniem bieżących zmian cenowych, rozliczanie na Najemców
Opracowanie analiz ekonomicznych i biznesplanów dla potrzeb właścicieli nieruchomości oraz planów zarządzania nieruchomością
Pozyskiwanie dodatkowych przychodów, np. z wynajmu, dzierżawy powierzchni wspólnych na cele handlowo-usługowe, reklamowe i inne
Wgląd do pełnej dokumentacji finansowo-księgowej danej nieruchomości każdemu zainteresowanemu właścicielowi
Prowadzenie postępowań upominawczych i windykacyjnych
 

Usługi księgowe i inne

zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i ich administacja prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa rachunku
     bankowego
prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie
     z obowiązującymi przepisami,
przygotowywanie i przekazywanie indywidualnych rozliczeń      kosztów i zaliczek na poczet utrzymania mediów nieruchomości
przechowywanie dokumentacji statystycznej
     i księgowo - rozliczeniowej

Ponadto zapewniamy : Konsultacje oraz doradztwo techniczne i prawne.

Cennik
Zarządzanie nieruchomościami indywidualnie
Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami indywidualnie
Sporządzanie analiz finansowych, planów gospodarczych, biznesplanów pod kredyty bankowe indywidualnie