USŁUGI ADMINISTRACYJNO-PRAWNE

Masz wątpliwości w interpretacji przepisów prawnych?

doradztwo gospodarcze
Doradztwo administracyjno-prawne


Porady prawne, sporządzanie pism, urzędowych, procesowych, podań, wniosków z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego, cywilnego, rodzinnego, pracy.

  

   Cennik
USŁUGI ADMINISTRACYJNO PRAWNE
Porady prawne, pisanie pism procesowych i pism urzędowych (wnioski, skargi, odpowiedzi) indywidualnieDziałając zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) zapewniamy pełną poufność przekazanych danych oraz gwarantujemy że zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu nawiązania współpracy i nie będą one udostępniane osobom trzecim.